השאירו פרטיכם לקבלת מידע נוסף:
שם פרטי
שם משפחה
טלפון
דוא"ל
מלל חופשי
אני מאשר/ת קבלת דברי דוא"ל מאתר זה.

שירותים משפטיים


חוזים
מקרקעין
חברות ושותפויות
דיני עבודה
צוואות וירושות
הוצאה לפועל
בנקים
אישורים נוטוריונים
ייצוג בבתי משפטחוזים

 • בדיקה והכנה של הסכמים/חוזים מסחריים/עסקיים;
 • תיקון הסכמים תוך מתן הגנה מקסימלית ללקוח ודאגה שהאינטרסים של הלקוח
  יבואו לידי ביטוי בהסכם;
 • ניהול המשא ומתן עם צד ג' בנוגע להסכמים הנ"ל לרבות ליווי עד ובמהלך החתימה
  על ההסכם;
 • יעוץ משפטי לאחר חתימת ההסכם בנוגע לקיום ההסכם, למקרה של הפרתו ע"י צד
  ג' או ע"י הלקוח;
 • ייצוג בבתי המשפט בתיקים של הפרת הסכמים וכל הכרוך בקיום הסכמים;
 • הסכמים לדוגמא: הסכמי מייסדים להקמת חברה, הסכם בין שותפים, פתיחת עסק חדש, רכישת עסק קיים, הצטרפות כשותף לעסק, הסכמים עם ספקים, בדיקת
  הסכמים עם חברות כגון: חברות סלולאר, כבלים ולווין, חברות בניה, קבוצות רכישה, בדיקת הסכמי משכנתא, הסכמי מכר/רכישה של נכסי מקרקעין, הסכמי זיכיון, זכויות יוצרים, הסכמי ממון והסכמים לחיים משותפים, הסכמי עבודה כגון: התקשרות עם עובד שכיר או פרילנסר, הסכמי סיום עבודה, הסכמים מול בנקים, הסכמים מול
  קבלני בנין, הסכמים מול קבלני שיפוץ ועוד (ראה פירוט נוסף בתתי הסעיפים
  הבאים).

  לראש העמוד


מקרקעין

ניהול משא ומתן בהסכמי מכר/רכישת נכסים;ניהול משא ומתן בהסכמי מכר/רכישת נכסים;

 • הכנה וטיפול בהסכמי מקרקעין כגון: חוזים למכירת/רכישת נכסים (דירות, בתים, מגרשים, בתי עסק וכו') הן מצד הקונים והן מצד המוכרים, קבוצות רכישה;
 • בדיקת כל המסמכים המשפטיים הכרוכים בעסקאות מקרקעין;
 • הפניה לבעלי מקצוע רלוונטים לעסקה הספציפית כגון: אדריכלים, מהנדסים, קבלנים, שמאי מקרקעין, מתווכים וכו';
 • בדיקה וטיפול בהסכמי מכר דירות מול חברות קבלניות;
 • ייצוג חברות קבלניות בהסכמי מכר ובתביעות משפטיות;
 • טיפול וייצוג בפני רשות המסים בכל הנוגע למס שבח, מס רכישה, מס רכוש לרבות טיפול בהשגות, עררים וייצוג בבתי המשפט;
 • טיפול וייצוג מול העיירה והועדה המקומית לתכנון ובניה בכל הנוגע לקבלת האישורים להעברת זכויות במקרקעין;
 • רישום עסקאות בלשכת רישום המקרקעין, במנהל מקרקעי ישראל ובחברות המשכנות כגון: העברת זכויות ללא תמורה, העברת זכויות במכר, הערות אזהרה, רישום חכירות, משכנתאות ועוד;
 • בדיקת והכנת הסכמי שכירות של נכסים כגון: דירות, בתים ובתי עסק לרבות טיפול בבטוחות הנדרשות כגון: שטרות חוב, שיקים, ערבויות, ערבויות בנקאיות;
 • רישום בתים משותפים וטיפול מול לשכת המפקח על רישום בתים משותפים.

  לראש העמודחברות ושותפויות

 • הכנת הסכם מייסדים להקמת חברה;
 • הקמת חברות ורישומן ברשם החברות;
 • הכנת דו"חות שוטפים עבור החברה;
 • פירוק חברות;
 • טיפול משפטי בעניינים השוטפים של החברה;
 • הכנת הסכם בין שותפים להקמת שותפות;
 • הקמת השותפות עצמה לרבות רישומה אם יש צורך בכך;
 • פירוק שותפות;
 • טיפול משפטי בעניינים השוטפים של השותפות;
 • טיפול בארגונים נוספים כגון עמותות, אגודות שיתופויות וועדים.

  לראש העמוד


דיני עבודה

 • הכנה ובדיקה של הסכמי עבודה עם עובדים שכירים;
 • הכנה ובדיקה של הסכמי התקשרות עם פרילנסרים;
 • הכנה ובדיקה של מכתבי פיטורין, מכתבי התפטרות, כתבי ויתור וגמר העסקה;
 • ייצוג עובדים ומעבידים בבתי הדין לעבודה בכל המדינה ובכל סוגי התביעות לרבות: הפרת זכויותיו של העובד, פיטורין שלא כדין, אי תשלום שכר, הלנת שכר, אי תשלום פיצויי פיטורין, הלנת פיצויי פיטורין, אי תשלום ביטוח פנסיוני וזכויות אחרות (דמי הבראה, חופשה שנתית, נסיעות וכו');
 • ייצוג בשימוע לפני פיטורין;
 • ניהול משא ומתן לפשרה במקרה של סכסוכים וחילוקי דיעות.

  לראש העמוד


צוואות וירושות

 • יעוץ משפטי מקדים בכל הנוגע להכנת הצוואה;* יעוץ משפטי מקדים בכל הנוגע להכנת הצוואה;
 • הכנת צוואות רגילות, צוואות הדדיות, צוואות נוטריוניות;
 • טיפול בכל הליכי קבלת צווי ירושה, צווי קיום צוואה;
 • השלמת רישום והעברת זכויות עפ"י צווי ירושה וצווי קיום צוואה;
 • ייצוג בבית משפט בתיקים של התנגדות לביצוע צוואה, ייצוג בתיקים מול הרשם לענייני ירושה;
 • טיפול בהזמנת חוו"ד דעת בנוגע לדין הזר כשמדובר בצוואות/ירושות בחו"ל.
 • טיפול בהזמנת חוו"ד דעת בנוגע לדין הזר כשמדובר בצוואות/ירושות בחו"ל.

  לראש העמוד


הוצאה לפועל

 • טיפול בתיקי הוצאה לפועל כנגד חייבים הן מצד הזוכים והן מצד החייבים;טיפול בתיקי הוצאה לפועל כנגד חייבים הן מצד הזוכים והן מצד החייבים;
 • הגשת התנגדויות לביצוע שטרות/שיקים וניהול התיק המשפטי בפני ראש ההוצאה לפועל;
 • הכנת בקשות לחקירת יכולת;
 • איחוד תיקים;
 • טיפול בסעדים זמניים כגון: עיקולים, עיכוב יציאה מן הארץ, צווי מניעה ועוד.

  לראש העמוד


בנקים

 • בדיקה של הסכמים בנקאיים;
 • ניהול משא ומתן מול הבנקים בנוגע להסכמים;
 • ניהול משא ומתן מול הבנקים בנוגע להסכמי פשרה בין הלקוחות לבנקים;
 • ייצוג משפטי בבתי המשפט במקרה של תביעות כספיות;
 • ייצוג משפטי בלשכות ההוצאה לפועל במקרה של התנגדויות לביצוע שטרות ושיקים.

  לראש העמוד


אישורים נוטריונים

 • אישור של חתימות על מסמכים שונים כגון: יפוי כח כלליים, יפוי כח לרכישת דירה, חתימה על הסכמים והתחייבויות שונות וכו';
 • אישור נכונות העתק של מסמך;
 • אישור נכונות תרגום של מסמך;
 • אישור תצהיר מתרגם של מסמך;
 • קבלה ואישור תצהירים והצהרות;
 • אישור נכונותה של רשימת מצאי;
 • עריכת העדה של מסמך סחיר;
 • אימות הסכמי ממון בין בני זוג אשר נחתם טרם הנישואין;
 • אישור צוואות;
 • אישור שאדם מסוים חי.
.

לראש העמוד


ייצוג בבתי משפט

 • הכנת מכתבי התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים;הכנת מכתבי התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים;
 • הכנת כתבי טענות שונים כגון: כתבי תביעה, כתבי הגנה, כתבי תשובה, תצהירי עדות ראשית, סיכומים ועוד;
 • טיפול בבקשות לסעדים זמניים כגון: צווי מניעה, עיקולים, עיכוב יציאה מן הארץ ועוד;
 • טיפול בכל הכרוך בניהול התביעות המשפטיות הן מצד התובעים והן מצד הנתבעים;
 • ייצוג בהליכי גישור;
 • ייצוג בבוררויות;
 • הכנת כתבי תביעה וכתבי הגנה עבור הלקוחות בבתי משפט תביעות קטנות;
 • דוגמאות לתיקים משפטיים: תביעות כספיות, בקשות לאפוטרופסות בבית המשפט לענייני משפחה, סכסוכים כספיים בין שותפים, בעלי מניות, בני משפחה, תביעות כספיות בנוגע לרשלנות מקצועית, הפרות חוזים, אכיפת הסכמים, פירוק שותפות
  בנכסי מקרקעין, ליקויי בניה, תביעות לשון הרע ועוד..

  לראש העמוד

 

 
 
נבנה על-ידי כתום סטודיו